RESTAURATIE - EIGEN VAKMANSCHAP2

We voeren zo veel mogelijk restauratiewerken uit in eigen beheer. En met eigen opgeleide mensen die gespecialiseerde technieken aankunnen, zoals

glas-in-lood, natuurleien, steenkappen, ... 

We hanteren ook eigen materialen die we desnoods zelf ontwikkelen.

Dat biedt ons heel wat competitieve voordelen:

- we zijn minder afhankelijk van leveranciers en onderaannemers

- we hebben meer vat op de kwaliteitsketen

- we hebben specialisten in huis

- we kunnen werkelijk interdisciplinair werken.